INSCRIPCIÓ ROBÒTICA EDUCATIVA
ESCOLA INSTITUT PALAMOS (PALAMOS)

CAL QUE TOTES LES DADES ESTIGUIN OMPLERTES I ACTUALITZADES
DADES DE L' ALUMNE/A
Nom i cognom de l'alumne/a: *
Escola i curs acadèmic: *
DADES DEL PARE, MARE TUTOR LEGAL:
Nom i Cognom Pare, Mare o Tutor Legal: *
D.N.I Pare, Mare o Tutor Legal: *
Correu electrònic: *
Telèfon de contacte 1: *
Telèfon de contacte 2:
Adreça familiar: *
Número de compte *
Ha de pertànyer a la persona de la qual ens faciliteu les dades com a Pare, Mare o Tutor/a Legal del alumne.24 DÍGITS - Comproveu que anoteu correctament els números corresponents a l'IBAN del vostre compte corrent i que hi inseriu tots els números. (De l'1 al 5 de cada mes en curs, us giraran el rebut )
Observacions i Comentaris
AUTORITZACIONS
Domiciliació del rebut *
Autoritzo a Innova't serveis educatius SL a domiciliar mensualment el rebut derivat de l'activitat de robòtica educativa en la qual participa l'alumne ( dades recollides a " DADES DE L'ALUMNE " )
Autoritzo al meu fill a marxar sol de l'activitat? *
Drets d'imatge *
Cedeixo els drets d'image del meu fill/a per tal de poder fer difusió del servei via web, premsa escrita o televisió. (En cas de no cedir els drets d'imatge el vostre fill/a no apareixerà en els vídeos resum mensuals al blog)
Voleu rebre informació d'activitats que puguin ser del vostre interès? *
Un correu mensual
Dades de protecció
Les dades de caràcter personal facilitades en aquest document seran tractades d’acord amb el que estableix Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). El responsable és Innova’t Educació, amb la finalitat de la gestió adequada del servei sol·licitat i no seran compartides a tercers persones. Respecte de les mateixes podran exercitar el dret d’accés, el dret de rectificació, el dret de cancel·lació i el dret d’oposició de forma presencial a Carrer Maluquer Salvador, 19, 17002 Girona o bé enviant un correu electrònic a l’adreça info@innovateducacio.cat.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy