Permohonan Pekerjaan

isikan borang permohonan ini dengan maklumat yang terperinci dan betul bagi melancarkan proses penilaian.

  1. Maklumat Pemohonan

  sila isikan borang dibawah dengan maklumat yang betul
  This is a required question
  This is a required question

  2. Maklumat Pemohon

  bahagian peribadi pemohon
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Pengalaman Bekerja

  sila ceritakan pengalaman bekerja anda sebelum ini
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Kemahiran Diri

  This is a required question
  This is a required question

  Saya dengan ini mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Jika sebaliknya, pihak Sekolah Rendah Islam Integrasi Hira' Shah Alam berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada tanpa sebarang notis.

  This is a required question

  *klik butang "submit" dibawah untuk menghantar permohonan anda