แบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ชื่อ – นามสกุล ของผู้สำเร็จการศึกษา *
สำเร็จการศึกษารุ่นที่ *
สาขาวิชาชีพช่าง *
2. ข้อมูลหน่วยงานและผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ หน่วยงาน/สถานประกอบการ/สถานศึกษา *
ที่อยู่ หน่วยงาน/สถานประกอบการ/สถานศึกษา *
ที่อยู่ / ตำบล, แขวง / อำเภอ, เขต / จังหวัด / รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ *
ตำแหน่ง / หน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถาม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse