PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU (pro školní rok 2020/2021)
Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2020 dovrší šesti let.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2020, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení; podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2021, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Jméno dítěte *
Your answer
Příjmení dítěte *
Your answer
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo (bez lomítka) *
Your answer
Místo narození *
Your answer
Pojišťovna *
Your answer
Adresa místa trvalého pobytu dítěte
Ulice *
Your answer
Město, PSČ *
Your answer
Zasílací adresa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu)
Your answer
Státní občanství *
Your answer
Mateřská škola navštěvována? Která? *
Your answer
Specifické potřeby (uveďte prosím, zda dítě má zdravotní postižení nebo znevýhodnění, zdravotní obtíže, vady řeči, mimořádný talent či v nějakém směru vyžaduje specifický přístup)
Your answer
Využili jste někdy služeb poradenského centra (SPC či PPP)?
Your answer
Zájmy dítěte, příp. kroužky které dítě navštěvuje
Your answer
Sourozenci dítěte a jejich věk
Your answer
Co vás vede k tomu, že by vaše dítě mělo navštěvovat právě Mint? *
Your answer
Zákonný zástupce
Jméno a příjmení matky *
Your answer
Kontaktní telefon matky *
Your answer
Kontaktní email matky *
Your answer
Jméno a příjmení otce *
Your answer
Kontaktní telefon otce *
Your answer
Kontaktní email otce *
Your answer
Odkud o Mintu víte?
Your answer
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Potvrzuji, že souhlasím se zasíláním obchodních sdělení týkajících se rozvojových programů pro děti a rodiče ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Tento svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
*
Required
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Údaje v této přihlášce jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním uvedených údajů pro účely Montessori Institutu, základní školy ve věci zápisu dítěte do školy.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Montessori Institut, základní škola. Report Abuse