แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูล KPRU eBook

  This is a required question
  This is a required question
  ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
  ความทันสมัยของเนื้อหา
  ความสะดวกในการสืบค้น
  Please enter one response per row
  This is a required question