Стратегическо планиране на Сдружение за Изследователски Практики (СИП)
Анкета за стратегическо планиране на развитието на СИП за следващите 2 и 5 години
Какво знаеш за СИП? *
В какво са добри СИП? *
В какво не са добри СИП? *
С кого СИП трябва да работи заедно? *
Изброй 3 приоритетни въпроса, по които СИП трябва да работи? *
Кои трябва да са основните целеви групи?
Как да работи СИП с граждани?
Как да работи СИП с партии?
Как да работи СИП с институции?
Трябва ли да продължат Зелени закони? Защо? *
Освен проекта Зелени закони какво друго СИП да прави? *
Кои са основните теми, по които трябва да се правят анализи и застъпничество?
Какви начини на финансиране на дейностите на СИП трябва да се търсят?
Как да се популяризира дейността на СИП?
Вашето име и организацията, в която работите?
Благодарим Ви, че попълнихте анкетата!
Анкетата е част от дейност 4: Повишаване на капацитета на организацията по проект "Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси"
www.ngogrants.bg
www.ngogrants.bg
Проектът “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за изследователски практики и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy