EDVORG Spørreundersøkelse 2014

Kjære WWOOF medlemmer,


Vi bygger nå en gratis læringsressurs på nett som vil være tilgjengelig for WWOOF medlemmer og andre som er interessert i økologisk jordbruk og bærekraftig levesett. I løpet av de to neste årene vil 10 europeiske WWOOF organisasjoner jobbe med dette.

Denne spørreundersøkelsen tar sikte på å finne ut av hva slags nettressurs du vil finne nyttig i forhold til økologisk jordbruk/bærekraftig levesett. Undersøkelsen tar ca 5-10 minutter å gjennomføre. Vi blir veldig glade for om du tar deg tiden til å svare, og hjelpe oss til å bygge et nyttig verktøy.

For de som er interesserte i å bli med, vil 10 av deltakerne i spørreundersøkelsen motta gratis WWOOF medlemskap til alle de 10 medlemslandene som er involvert i prosjektet. Vi forstår at dette er kort varsel, men vi hadde satt stor pris på om du kunne fylle ut skjemaet før 8 januar 2015.

Ditt svar vil kun bli brukt anonymt og et sammendrag vil bli publisert på nettsiden til Federation of WWOOF Organizations (FoWO) på www.wwoof.net

WWOOF Tsjekkia
WWOOF Tyskland
WWOOF Ungarn
WWOOF Irland
WWOOF Italia
WWOOF Norge
WWOOF Serbia
WWOOF Spania
WWOOF Tyrkia og
WWOOF UK

  This is a required question
  This is a required question
  For å være frivillig på en økologisk gård
  For å leve av økologisk jordbruk
  For å lære om bærekraftige levesett
  For å undervise andre
  For å ha en mer bærekraftig levemåte og diett
  For å spise mer økologisk mat
  For å spise mer egenprodusert økologisk mat
  For å selge økologisk mat som produsent
  For studier/høyere utdanning
  Please enter one response per row
  Å vite om det
  Å oppleve det
  Promotere og selge det
  Finne læringsressurser om det
  Finne likesinnede mennesker/et nettverk
  Få økonomiske midler til jordbruket
  Finne landområder for jordbruk
  Finne tiden til å gjøre det
  Å forstå de nasjonale lover og regler
  Please enter one response per row
  Bærekraftige byggemåter
  Matproduksjon
  Biodynamisk jordbruk
  Permakultur
  Bondens Marked
  Birøkteri
  CSA "Community Supported Agriculture"
  Fornybar energi
  Matpreservering
  Matlaging
  Å bo i økolandsby
  Skogsbruk
  Husdyrshold
  Natural farming
  Avfallshåndtering
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Som en bruker/student
  Som en bidrager
  Laste ned filer
  Strukturerte kurs
  Guider på teknikker og lignende
  Case studies på teknikker
  Case studies/Profiler av gårder og bønder
  Bli videresendt til ekspertisesider
  Se videoer
  Høre podcasts
  Svare på blogger
  Stille spørsmål i diskusjonsforum
  Bli med i en "spesiell interesse" gruppe
  Addere egne tekster og videoer
  Please enter one response per row
  Skrive/dokumentere
  Filme/ta opptak
  Tegne
  Fotografi
  Oversette
  Intervjue
  Spørreundersøkelser/konsultasjoner
  Undervise
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Takk for at du tok deg tid, og godt nyttår!