โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จัดโดย ศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม(บันลือ ถิ่นพังงา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การชำระเงิน
โปรดส่งใบสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
 ชำระเป็นเงินสด
ณ ห้องสำนักงานคณะฯ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
 โอนเข้าบัญชี
ธนาคาร : ออมสิน สาขากาญจนวนิช (สงขลา)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่บัญชี : 020177354204
***กรุณาแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อหน่วยงานไปยังหมายเลขโทรสาร 0 7431 7606 หรือ Line ID: @sij7929n***
หมายเหตุ
- กรณีมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมาย คณะฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกกำหนดการสัมมนาและคืนเงินค่าลงทะเบียน
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนุชรีย์ สุบินรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7431 7605 โทรศัพท์มือถือ 08 4862 6733
นายชัยกฤต เงารังษี โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 1119 หรือ 09 4953 2265
โทรสาร 0 7431 7606 อีเมล husotsu@gmail.com หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.huso.tsu.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระค่าลงทะเบียน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms