การรายงานข้อมูลแผนชั้นเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3

  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จำนวนนักเรียน ปวช.

  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question