Deň vyučovania v prírode 2019
Pripojte sa ku kampani, ktorej cieľom je zobrať čo najviac detí do prírodného prostredia, kde sa môžu hrať a vzdelávať. Deň vyučovania v prírode sa koná po celom svete vo štvrtok, 23. mája 2019.
Názov školy a presná adresa školy (Ulica, PSČ, Mesto / Obec): *
Your answer
Druh školy: *
Priezvisko: *
Kontaktná osoba
Your answer
Meno: *
Kontaktná osoba
Your answer
Vaša pozícia na škole: *
Your answer
Kontaktná emailová adresa: *
Your answer
Do kampane prihlasujem: *
Uveďte, koľko detí do kampane zapojíte: *
Ak neviete presne, odhadnite.
Your answer
Vek zapojených detí: *
Required
Uveďte, aké aktivity budete s deťmi realizovať:
Stručný opis aktivít, ktoré 23.5.2019 budete s deťmi realizovať.
Your answer
Súhlas so spracovaním osobných údajov: *
Zaslanie záväznej prihlášky bude považované za vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto formulári pre účely evidencie subjektov zapojených do kampane Deň vyučovania vonku 2019 podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Oprávneným záujmom spracúvania osobných údajov je evidencia zapojených subjektov, komunikácia so zapojenými subjektami za účelom vyhodnotenia účasti v kampani a vytvorenie interkatívnej mapy na stránke outdoorclassroomday.com, v ktorej sa zobrazujú zapojené školy. Príjemcom osobných údajov za účelom registrácie a vyhodnotenia kampane bude Strom života, o.z., so sídlom Jelenia 7, Bratislava 81105, Slovenská republika, IČO: 00587010 a za účelom vytvorenia interaktívnej mapy Project Dirt Ltd., 80 Haymarket, London SW1Y 4TE United Kingdom. Doba uchovávania vami poskytnutých osobných údajov bude 10 rokov. Obaja príjemcovia spracúvajú osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a majú aplikované technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti podanej písomne alebo osobne u jednotlivých príjemcov máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service