การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน
ขอให้ผู้สำรวจกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
เพื่อการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประเมินศักยภาพ
และความต้องการพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนต่อไป โดยแบบสำรวจฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
และส่วนที่ 3 ข้อมูลการใช้พลังงาน และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้

******ดูข้อมูลที่กรอกไปแล้ว https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zK9wcR92rzqouZVArsIq4RPHUfdxR-6DU3ZXN2EmdYU/edit?usp=sharing *****

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปไม่มีชื่อ
1.
ชื่อโรงเรียน *
ห้องเรียนสาขา
Your answer
2.
ที่อยู่ หมู่บ้าน
Your answer
เลขที่
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
055-xxxxxxx
Your answer
3.
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน (ผู้รายงาน) *
(นาย/นาง/นางสาว)
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
08x-xxxxxxx
Your answer
อีเมล
Your answer
4.
จำนวนบุคลากร *
(คน)
Your answer
จำนวนนักเรียน *
(คน)
Your answer
5.
ช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสารและการจัดส่งเอกสาร
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
อีเมล
Your answer
LINE
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms