สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่ 17
ให้ผู้ที่่สนใจกรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่สามารถกำหนด วัน/เวลา/สถานที่ ในการจัดอบรมได้ เมื่อจังหวัดมีมาตรการผ่อนคลาย จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ชื่อ - สกุล *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
อายุ *
การศึกษาสูงสุด *
ที่อยู่ *
หน่วยงานที่ส่งเข้าอบรม (อปท./มูลนิธิ/เอกชน) *
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (มือถือเท่านั้น) *
คุณเคยเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือไม่ *
วันที่/จังหวัด ที่เดินทางมา *
(ตอบใช่) ระบุวันที่ และจังหวัดที่ท่านเดินทางมา (ตอบ "ไม่") ให้ขีด "-" ตรงคำตอบ)
คุณเคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่ *
ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ *
ถ้าตอบ "ไม่" ให้ขีด "-" ตรงคำตอบ
ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ *
ถ้าตอบ "ไม่" ให้ขีด "-" ตรงคำตอบ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy