Gezondheidsfiche
Beste ouders, leerling,

De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (art.9, lid 1 AVG), tenzij u de school hiervoor schriftelijk toestemming geeft (art.9, lid 2 AVG). U kan, indien u dat wenst, deze toestemming op elk moment intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te zien en zo nodig te laten verbeteren.
De school zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling:
- adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties;
- uw zoon/dochter te begeleiden bij zijn/haar studie, studiekeuze en socio-emotionele ontwikkeling.
Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw zoon/dochter betrokken zijn, kunnen deze gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van deze informatie te eerbiedigen.
U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon/dochter mee te delen. De school kan echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn.
De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw zoon/dochter op te volgen.
Email address *
Naam + voornaam leerling
Klas:
Clear selection
Van welke gegevens over de gezondheid van uw kind wenst u de school op de hoogte te brengen?
Wordt uw kind hiervoor behandeld?
Clear selection
Wenst u in dat geval de naam, adres en telefoonnummer op te geven van de behandelend (huis)arts, dit om eventueel contact te kunnen nemen.
Neemt uw kind hiervoor medicatie in?
Clear selection
Wat verwacht u van de school op dit vlak? Wat moeten we weten of doen (o.a. over het gebruik van medicatie)? Wat mogen we zeker niet doen? De school zal, indien nodig, met u overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet.
Bent u van oordeel dat de gezondheidstoestand het volgen van bepaalde lessen beïnvloedt? Ook hier zal de school, indien nodig, met u overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet.
Mag (de arts van) het CLB verslagen die hierover bestaan, opvragen of hierover overleggen?
Clear selection
Ondergetekende
Clear selection
Clear selection
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Rodenburgschool. Report Abuse