Rejestracja - 10 Czerwca 2024 

Konferencje Kobiety Rakiety - Wystrzel swoją karierę w Kosmos” – spotkanie kończące kolejną edycje programu mentoringowego MentoringF2F, a także spotkanie studentów z przedstawicielami biznesu i świata nauki. Okazja do uczestnictwa w inspirujących rozmowach, networkingu i speed mentoringu. 

Wydarzenie odbędzie się na auli krakowskiej AGH, która jest Strategicznym Partnerem programu. Podczas konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, którego tematem przewodnim będzie budowanie pewności siebie. Gościem specjalnym będzie Michał Kanarkiewicz mówca inspiracyjny, trener biznesu i mistrz szachowy. W drugiej części wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w specjalnych sesjach speed mentoringu. 

Zapraszamy wszystkich studentów, studentki, przedstawicieli biznesu i świata nauki. 

Więcej informacji na stronie konferencji: kobietyrakiety.pl

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Plakat 
Program 
Imię i Nazwisko  *
Adres e-mail *
Jestem  *
Potwierdzam swoją obecność i będę na czas 10 czerwca 2024 o 11:30  *
RODO - Zgoda i zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku

Ja, niżej podpisana,  oświadczam, iż udzielam Fundacji Mentoring F2F zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane jako RODO, oraz zezwalam na bezpłatne utrwalenie i publiczne rozpowszechnianie mojego wizerunku w filmie oraz na grafikach promocyjnych Fundacji Mentoring F2F, a także w innych materiałach filmowych oraz graficznych promujących Program Mentoring F2F na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) oraz w celu ogólnej promocji Programu Mentoring F2F i jego działalności. Powyższa zgoda i zezwolenia obejmuje rozpowszechnianie mojego wizerunku w następujący sposób:

- Utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

- Zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;

- Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

- Prawo do obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą; wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

- Nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, stacje kablowe, nadawanie za pośrednictwem Internetu (w tym simulcastingi webcasting), reemitowanie, niezależnie od systemu, standardu i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną);

- Nadawanie za pośrednictwem satelity;

- Retransmisja – w nieograniczonej ilości nadań;

- Sporządzenie wersji obcojęzycznych;

- Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

- Wykorzystanie w utworach multimedialnych;

- Wykorzystanie fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy;

-  Opracowywanie skrótów i włączanie dzieła do innych utworów;

-  Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

- Publikowanie na stronach internetowych w domenie https://mentoringf2f.com  oraz https://kobietyrakiety.pl  i innych stronach internetowych w celu ogólnej promocji Fundacji Mentoring F2F i jej działalności;

- Zamieszczanie w kanałach mediów społecznościowych na profilach Fundacji Mentoring F2F tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok;

- Zamieszczenie w serwisach elektronicznych dostępnych dla pracowników, współpracowników, studentów i słuchaczy.

Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku ma charakter niewyłączny oraz jest udzielone bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dotyczących rozpowszechniania wizerunku.

W przypadku wycofania zezwolenia, rozpowszechnienie wizerunku dokonane przed datą wycofania pozostaje w mocy i nie będzie wiązało się z koniecznością podjęcia przez Fundację Mentoring F2F czynności nakierowanych na usunięcie już rozpowszechnionego wizerunku.

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiałów z moim wizerunkiem.

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy