Evaluering av BSF fotball - sesongen 2017

Styret i BSF fotball ønsker å evaluere sesongen 2017, slik at vi kan fortsette med det som fungerer godt, og forbedre det som ikke fungerer fult så godt. Det er viktig at så mange som mulig svarer, slik at dette kan blir et godt redskap for å videreutvikle klubben vår. Alle svar vil bli sammenfattet og presentert på et lagleder/trenermøte i oktober. Resultatet skal brukes aktivt i arbeidet med og utvikle klubben vår. Alle svar blir behandlet anonymt.

Vi ønsker tilbakemelding på hvordan følgende punkter har fungert, gradert fra 1 til 5. Hvis du ikke mener noe om det aktuelle temaet unnlater du og svare. Det er også mulig å knytte en kommentar til hvert spørsmål.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question