แบบประเมินผล โครงการจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน หนังสือ "ทำดีตามธรรมของพ่อ"
คำอธิบาย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 6 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 6 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตัวอย่างหนังสือ ทำดีตามธรรมของพ่อ
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
ชาย
หญิง
เพศ
1.2 อายุ *
1.3 การศึกษา *
1.4 ตำแหน่ง *
Your answer
*
1.5 สังกัด *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service