Zápis do 1. ročníku 2021 - žádost o přijetí
Podle ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání žádám o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.
Dítě - jméno: *
Dítě - příjmení: *
Dítě - datum narození: *
MM
/
DD
/
YYYY
Dítě - rodné číslo: *
Ve tvaru s lomítkem, např. 123456/7890
Dítě - místo narození: *
Dítě - státní příslušnost: *
Dítě - místo trvalého pobytu: *
Dítě - jiná adresa pro doručování: *
Liší-li se od trvalého bydliště
Odklad povinné školní docházky:
Pokud dítěti nebyl udělen odklad a současně letos odklad nebudete žádat, nevyplňujte tady nic.
Clear selection
Zaměření: *
Školní družina: *
Z kapacitních důvodů je nutné si rezervovat místo ve školní družině již při zápisu do 1. ročníku.
Školní jídelna: *
Prohlášení - zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání bude vyřizovat žadatel - zákonný zástupce:
Zákonný zástupce - jméno: *
Zákonný zástupce - příjmení: *
Zákonný zástupce - místo trvalého pobytu: *
Zákonný zástupce - jiná adresa pro doručování: *
Liší-li se od trvalého bydliště
Zákonný zástupce - telefon: *
Zákonný zástupce - e-mail: *
Poznámky:
Informace o zpracování osobních údajů
Výše uvedené osobní údaje o Vás a Vašem dítěti zpracovává škola, Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu, i zřizovatel základní školy, Městský obvod Ostrava-Jih, jako správci osobních údajů, a to z důvodu, že je takové zpracování nutné pro plnění jejich zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a dle zákona č. 258/2000 Sb. o veřejné ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to především za účelem: organizace zápisu k povinné školní docházce; pro zpracování dokumentace za účelem přijetí dítěte k základnímu vzdělávání; kontrolu plnění povinné školní docházky. Příjemci osobních údajů jsou v omezeném rozsahu rovněž ředitel/ka školy, poskytovatel informačního systému OVRON, tedy Statutární město Ostrava, konkrétně odbor projektů IT služeb a outsourcingu, jakož i jejich externí poskytovatelé IT služeb, kteří technicky zajišťují chod informačního systému pro evidenci dětí, na které se vztahuje povinná školní docházka.Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Obecným nařízením EU 679/2016 (GDPR) a Směrnicí na ochranu osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte na škole a po skončení školní docházky budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy). V případě podezření z porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracováváme, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných povinností základní školy či jiných subjektů zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány výše.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka. Report Abuse