แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คำชี้แจง  โปรดเลือกหัวข้อ ที่ตรงกับความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2.อายุ *
3.การศึกษา *
4.สถานะของผู้ใช้ *
5.หน่วยงานที่สังกัด *
ตอนที่ 2 : การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์และระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ
6. วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบสารสนเทศ *
7. ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์คณะ *
8. ท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ ผ่านอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารในข้อใด *
ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจด้านเว็บไซต์คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับความพึงพอใจ 5 คือมากที่สุด เรียงจนถึง 1 คือ น้อยที่สุด
1.การออกแบบหน้าเว็บไซต์
1.1 มีความน่าสนใจ *
1.2 มีความเป็นระเบียบและเรียบง่าย *
1.3 มีความสอดคล้องกับเว็บไซต์ *
2. การเชื่อมโยงข้อมูลบนเว็บไซต์
2.1 มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ส่วนหลัก *
2.2 มีสัญลักษณ์การเชื่อมโยงที่เข้าใจง่าย *
2.3 มีขนาดสัญลักษณ์การเชื่อมโยงคงที่และเหมาะสม *
3.ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
3.1 ภาพมีขนาดเหมาะสมคมชัด *
3.2 ภาพมีความสวยงามและเหมาะสม *
3.3 ภาพอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม *
3.4 ภาพแสดงผลได้รวดเร็ว *
3.5 ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวดึงดูดความสนใจ *
4.ตัวอักษรและการจัดรูปแบบข้อความ
4.1  มีความชัดเจน อ่านง่าย *
4.2  มีตัวอักษรสีสันสวยงาม *
4.3  มีความหนาแน่นของข้อความเหมาะสม *
4.4  มีขนาดและแบบเหมาะสม *
4.5  มีการจัดวางตำแหน่งของข้อความเหมาะสม *
5. การใช้สีในเว็บไซต์
5.1  มีโทนสีที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ *
5.2  มีโทนสีที่สม่ำเสมอตลอดทั้งเว็บไซต์ *
5.3  มีโทนสีที่ดึงดูดความสนใจ *
6. ข้อมูลและเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์
6.1  มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ *
6.2  มีความหลากหลาย ครบถ้วน *
6.3  มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน *
6.4  มีความน่าสนใจ *
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy