แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับบทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน "Basic English Conversation"
เนื่องจากมีผู้เข้ารับการทดสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบตอบกลับอัตโนมัติเกียรติบัตรเต็ม (1500 ฉบับ/วัน) ทางผู้จัดทำจึงขออนุญาต ปิดระบบทดสอบเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเต็มลิมิตรการส่งเกียรติต่อวันนะคะ เดี๋ยวทางผู้จัดทำเปิดให้ทำใหม่ค่ะ
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. Report Abuse