Ögonläkarenkäten 2017 för privat verksamhet med privat finansiering

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  30-34 år
  35-39
  40-44
  45-49
  50-54
  55-59
  60-64
  65-66
  >66
  Please enter one response per row
  Antal specialister som avgått med ålderspension
  Antal specialister som avgått med förtida pension eller hel sjukpension
  Antal specialister som av annat skäl avslutat sin tjänst
  Please enter one response per row
  Antal specialister som erhållit delpension eller delsjukpension
  Antal specialister som av annat skäl minskat sin tjänst
  Please enter one response per row
  medicine doktorsgrad (alla som disputerat även docenter och professorer)
  docent
  professor
  Please enter one response per row
  This is a required question