Distance Learning Survey - HAITIAN
Èske ou gen yon aparèy entènèt pare nan kay la (òdinatè, laptop, konprime oswa chromebook elatriye)? *
Ou gen yon telefòn entelijan? *
Konbyen timoun ou te ale nan yon lekòl elemantè nan distri lekòl Manchester (klas PK - 5)? *
Konbyen timoun ou te ale nan yon lekòl presegondè nan distri lekòl Manchester (klas 5, 6, 7 oswa 8)? *
Konbyen timoun ou te ale nan yon lekòl segondè nan distri lekòl la Manchester (klas 9-12)? *
Submit
This form was created inside of Manchester School District Staff and Students SAU37. Report Abuse