SEMINÁR SNAS - prihláška

Seminár pre skúšobné, kalibračné, medicínske laboratória
(ISO/IEC 17025, ISO 15189)
25. mája 2017
Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Seminárna miestnosť

  Kontaktné údaje

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question