Finnish Demo Classes
Đến với Sự Kiện Open Day (8:00-15:00 | 20.04.2019) Quý Phụ huynh có cơ hội đăng ký cho bé tham gia các lớp học mẫu cùng với giáo viên Phần Lan với môn học thú vị như Kinh tế học gia đình, Buổi học liên môn hay Thủ công kỹ nghệ.
Quý phụ huynh vui lòng mô tả đầy đủ và chi tiết các thông tin dưới đây nhằm giúp VFIS sắp xếp tốt nhất cho lớp học mẫu.

Lưu ý:
Lớp học chỉ dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 vào năm 2019 - 2020 (sinh năm 2013 - 2009).
Do số lượng học sinh mỗi lớp học được giới hạn để bảo đảm chất lượng buổi giảng nên sẽ ưu tiên cho Phụ huynh đăng ký sớm với trường.
Thông tin xác nhận về việc tham gia sẽ được gửi sau khi trường nhận được đăng ký từ Phụ huynh.

Xin chân thành cảm ơn.

In Open Day Event, we would like to invite your children to join our Demo class with Finnish teachers and learn about different subjects including Home-economics, Crafts and Interdisciplinary Class. Please describe your child/ children as detail as possible to help us arrange the class better.
Note: This class is for primary students only (grade 1 to grade 5). There are limited seats for Demo Class so we will have priority for the parents who register via link early with the school. You will get confirmation email about the class after signing up with us.

Yours sincerely,

Họ và tên Phụ huynh/ (Parent's name) *
Your answer
Email *
Your answer
Số điện thoại liên hệ/ (Phone Number) *
Your answer
Họ và tên con thứ nhất/ (First child's full name) *
Your answer
Ngày, tháng, năm sinh con thứ nhất/ (First child’s date of birth) *
Your answer
Trường đang học hiện tại?/ (What is your child's current school?) *
Your answer
Khả năng tiếng Anh của con?/ (what is your child's English ability?) *
Khung giờ học sinh tham gia sự kiện/ What time will your child/ children join the VFIS demo class? *
Môn học con dự kiến tham gia?/ Which subjects do you prefer? *
Trẻ có dị ứng với thành phần nào trong đồ ăn hoặc thức uống?/ (Do the children have any allergy to any food or drink?)
Your answer
Họ và tên con thứ 2/ (Second child's full name)
Your answer
Ngày, tháng, năm sinh con thứ hai/ (Second child’s date of birth)
Your answer
Trường đang học hiện tại?/ (What is your child's current school?)
Your answer
Khả năng tiếng Anh của con?/ (what is your child's English ability?)
Khung giờ học sinh tham gia sự kiện/ What time will your child/ children join the VFIS demo class?
Môn học con dự kiến tham gia?/ Which subjects do you prefer?
Trẻ có dị ứng với thành phần nào trong đồ ăn hoặc thức uống?/ (Do the children have any allergy to any food or drink?)
Your answer
Tôi đồng ý rằng VFIS có thể sử dụng các hình ảnh từ buổi hội thảo trên các phương tiện truyền thông, các ấn phẩm xuất bản và tài liệu quảng cáo theo cách VFIS cho rằng phù hợp./ (I agree that VFIS can use the photos from the Open Day on the media, publications and brochures in the manner that VFIS considers appropriate) * *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ton Duc Thang University. Report Abuse - Terms of Service