Osem typov inteligencií podľa Gardnera
Formulár obsahuje sadu otázok, zameraných na rôzne spôsoby vnímania sveta deťmi a spôsoby, akými je pre ne prirodzené realizovať sa v ňom. Odpovede mi pomôžu určiť preferencie a spôsoby, akým vieme podporiť Vaše dieťa v jeho rozvoji, či pri získavaní nových poznatkov. Nejedná sa o test "inteligencie" v bežne zaužívanom zmysle slova a nejestvujú v ňom dobré a zlé (správne a neprávne) odpovede. Test vníma dieťa ako komplexnú bytosť a pomáha identifikovať "to, čo je mu prirodzené". Počíta aj s tým, že dieťa je ešte vo vývine a odpovede sa môžu pri opakovaní v rôznom čase líšiť zároveň s tým, ako sa dieťa mení.

Prosím Vás o jeho čo najúprimnejšie vyplnenie najmä preto, že som bola požiadaná okrem samotného testovania detí Vám priblížiť a navrhnúť aj spôsoby a cesty, akými vieme to - ktoré dieťa podporiť na jeho ceste k úspešnosti. A ak to chcem urobiť čo najlepšie, nestačí mi vedieť, ako na tom sú deti v súvislosti s ich vedomosťami, zručnosťami, motorikou atď., ale potrebujem aj spoznať spôsob, ktorý je pre ne na rozvoj ich potenciálu čo najprirodzenejší.
Ďakujem, že venujete čas vyplneniu.

Odhadovaný čas vyplnenia: 20 minut. Test obsahuje 8x8 otázok.

Pomôže určiť preferenčné využívanie rôznych druhov inteligencií Vášho dieťaťa a vďaka tomu, po vyhodnotení testov, ktoré budeme s deťmi robiť, budem vedieť nastaviť rozvíjajúce a osobnosť podporujúce (nielen vzdelávacie) "aktivity na mieru dieťaťa"

INŠTRUKCIE:
Otázky si prečítajte spolu s dieťaťom, ak potrebuje, porozprávajte sa s ním o nich a Vašu spoločnú odpoveď zaznačte. Snažte sa pritom vnímať, ako "to má naozaj nastavené dieťa", niekedy sa naše predpoklady a skutočné vnímanie dieťaťa líšia. Obvykle podobné testy robia deti vo veku 9 a viac rokov samostatne, tento však vyžaduje Vašu spoluprácu s dieťaťom, alebo, ak máte pocit, že odpovede poznáte, môžte ho vyplniť aj za dieťa. Treba si však uvedomiť, že aj my ako rodičia vnímame svet "cez svoj filter" a teda sú nám prirodzené spôsoby komunikácie a vnímania, ktoré odrážajú našu "zmes preferovaných inteligencií", ktoré v živote používame často bez toho, aby sme si toho boli vedomí. Preto je lepšie odložiť svoje očakávania a pýtať sa detí.
Pre každý z daných výrokov si vyberte číslo medzi 1 a 5, podľa toho, čo vás najviac vystihuje

1 - Vôbec ma to nevystihuje
2 - Trochu ma to vystihuje
3 - Celkom ma to vystihuje
4 - Veľmi ma to vystihuje
5 - Toto som úplne ja

Krstné meno dieťaťa *
Your answer
Email rodiča *
Your answer
Telefón na rodiča (nepovinné, avšak potrebné na účel prípadnej konzultácie)
Your answer
Odkaz pre nás(Nepovinné. Spýtajte sa, čo vás zaujíma, alebo nám napíšte, prečo robíte tento test)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service