ימים מקוונים - סקר לתלמידים

שלום תלמידים יקרים,
אתם מוזמנים להשלים את הסקר לאחר הפעילות בימים המקוונים העירוניים.
לשליחה לחצו פעם אחת בלבד על לחצן
SUBMIT
שבתחתית הטופס
בהצלחה ובהנאה
צוות התקשוב העירוני
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה