ประเมินครู 2560/2 มัธยม v.2

  วิธีการกรอก

  [1]. ตอบตามความเป็นจริง การตอบไม่มีผลต่อนักเรียน 0=ไม่ปฎิบัติ; 1=น้อย; 2=มาก; 3=มากที่สุด [2]. เมื่อตอบครบทุกข้อให้กดส่ง จะมีคำว่า --สำเร็จ-- ..แต่หากข้อไหนลืมตอบจะมีกรอบแดงให้ใส่จนครบก่อน [3]. จากนั้นนักเรียนสามารถ CLICK "ส่งคำตอบเพิ่มอีก " เพื่อประเมินวิชาอื่น..........หรือไม่ก็ปิด internet browser ไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question