Dohoda o plnomocenstve_dopravný prostriedok
vyplňte správne nižšie uvedené údaje, budeme Vás kontaktovať za účelom overenia pravosti údajov v dohode a dohodnutia termínu podpísania pred notárom.

www.notartrnava.sk
mobil : 0905 22 33 14
Splnomocniteľ *
Údaje splnomocniteľa *
Uveďte presne podľa platného dokladu totožnosti : Titul Meno Priezvisko, Rodné Priezvisko, Rodné číslo, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu : Ulica súpisné číslo, Mesto / Obec, Štátna príslušnosť (príklad : Slovenská republika), číslo platného dokladu totožnosti
Dopravný prostriedok *
Uveďte bližší opis dopravného prostriedku. Príklad : Značka, typ, druh, obchodný názov, číslo VIN, kategória, hmotnosť, farba, evidenčné číslo, číslo karosérie, číslo motora, počet najazdených kilometrov, stav vozidla a pod. Údaje uveďte presne podľa technického preukazu.
Prejav vôle splnomocniteľa *
Údaje splnomocnenca *
Uveďte presne podľa platného dokladu totožnosti : Titul Meno Priezvisko, Rodné Priezvisko, Rodné číslo, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu : Ulica súpisné číslo, Mesto / Obec, Štátna príslušnosť (príklad : Slovenská republika), číslo platného dokladu totožnosti
Rozsah plnomocenstva *
určite rozsah plnomocenstva
Required
Doplňte rozsah plnomocenstva
nepovinná náležitosť
Časový rozsah plnomocenstva *
uveďte časový rozsah plnomocenstva
Dátum ukončenia plnomocenstva
uveďte presný dátum v prípade, ak udeľujete plnomocenstvo na dobu určitú
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto uzatvorenia dohody *
Dátum uzatvorenia dohody
uveďte navrhovaný dátum uzatvorenia dohody
MM
/
DD
/
YYYY
Podpisy *
Mobil / Telefón *
uveďte Váš mobil / telefón, na ktorom Vás môže notár kontaktovať
Email *
uveďte Váš email, na ktorom Vás môže notár kontaktovať
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy