KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN JABATAN PENERANGAN MALAYSIA TAHUN 2019
Kajian ini bertujuan untuk menilai Kepuasan Pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia (JaPen). Kajian ini mengandungi 3 Bahagian (A,B,C) yang merangkumi 28 soalan. Tuan/puan dipohon untuk melengkapkan semua Bahagian sepertimana disediakan.
BAHAGIAN A – MAKLUMAT RESPONDEN
1. Jantina *
2. Umur *
3. Bangsa
Lain-lain
Your answer
4. Taraf Pendidikan *
Lain-lain
Your answer
5. Pekerjaan *
Lain-lain
Your answer
BAHAGIAN B – TUJUAN BERHUBUNG DENGAN JAPEN
Tujuan saya berhubung dengan Jabatan Penerangan Malaysia adalah bagi urusan: *
Required
BAHAGIAN C – KESELURUHAN PERKHIDMATAN JAPEN
Arahan : Gunakan skala yang disediakan bagi menyatakan kualiti perkhidmatan yang diterima.
*
Sangat Tidak Berpuas Hati
Tidak Berpuas Hati
Sederhana
Memuaskan
Sangat memuaskan
27 . Secara keseluruhannya, adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan/ diberikan oleh JaPen?
Nyatakan sebab berdasarkan jawapan skala penilaian anda
Your answer
28. Cadangan/Syor (Jika ada):
Your answer
Terima kasih diucapkan kepada tuan/puan diatas kesudian melengkapkan semua butiran yang diperlukan.
Disediakan oleh : Bahagian Media dan Komunikasi Korporat, Jabatan Penerangan Malaysia
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy