Radošo industriju kartēšana Cēsu apkārtnē
Labdien!
Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Cēsu radošo industriju centra koprades māju Skola6 veic kopīgu pētījuma projektu “Radošo industriju kartēšana Cēsu apkārtnē“.
Projekta mērķis ir kartēt radošo industriju uzņēmumus un pašnodarbinātās personas Cēsīs un to apkārtnē, lai noskaidrotu plašo preču, kas sevī ietver gan produktu ražošanu, gan pakalpojumu nodrošināšanas piedāvājumu, kas tiek ražotas un piedāvātas klientiem, kā arī, lai analizētu darbības jomas, apzinātu aktuālo problemātiku, atbalsta nepieciešamību, un potenciālās attīstības virzienus vietējā tirgū.

Anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā, aizpildīšana prasīs aptuveni 10-15 minūtes. Aicinām aizpildīt anketu Cēsu apkārtnes radošo industriju uzņēmumu pārstāvjiem, tā rezultātā sniedzot darbības novērtējumu un ieguldījumu Cēsu apkārtnes radošās ekonomikas attīstībā!

Lūdzu, atzīmējiet, kādā radošo industriju jomas uzņēmumā darbojaties! (Atzīmējiet visus atbilstošos variantus) *
Required
Lūdzu, norādiet, kas ir Jūsu darbības procesā radītā prece/pakalpojums! *
Your answer
Lūdzu, raksturojiet Jūsu radītās preces/pakalpojuma pielietojamību! *
Required
Lūdzu, atzīmējiet vidējo preces/pakalpojuma cenu! *
Lūdzu, norādiet, cik cilvēki ir dibinājuši Jūsu uzņēmumu! *
Your answer
Lūdzu, norādiet, cik cilvēki strādā Jūsu uzņēmuma komandā! *
Your answer
Lūdzu, atzīmējiet vietu, kurā uzņēmums ir reģistrēts! *
Vai uzņēmuma reģistrētā darbības vieta sakrīt ar faktisko! *
Required
Lūdzu, atzīmējiet uzņēmuma juridisko formu! *
Lūdzu, norādiet, cik ilgi uzņēmums darbojas! *
Lūdzu, norādiet aptuveno uzņēmuma gada apgrozījumu! *
Lūdzu, nosauciet, Jūsuprāt, uzņēmuma trīs svarīgākos sasniegumus pēdējo trīs gadu laikā! *
Your answer
Lūdzu, nosauciet, Jūsuprāt, trīs svarīgākos darbības virzienus kā veicināt Jūsu uzņēmuma attīstību tuvāko trīs gadu laikā! *
Your answer
Lūdzu, norādiet, kur prece/pakalpojums tiek pārdots! (Atzīmējiet visus atbilstošos variantus) *
Required
Lūdzu, norādiet, kur prece/pakalpojums tiek reklamēts! (Atzīmējiet visus atbilstošos variantus) *
Required
Lūdzu, atzīmējiet kādā kategorijā Jūs iedalītu savas preces/pakalpojuma mērķauditoriju! (Atzīmējiet visus atbilstošos variantus) *
Required
Vai Jūs sevi asociējat ar radošu uzņēmēju? *
Required
Ar kādām īpašībām, Jūsuprāt, radošajā sektorā strādājošs uzņēmējs atšķiras no tāda, kas darbojas tradicionālajā uzņēmējdarbībā?
Your answer
Paskaidrojiet, kādēļ radošo industriju uzņēmējiem būtu vai nebūtu nepieciešams savā starpā sadarboties?
Your answer
Lūdzu, atzīmējiet galvenās grūtības uzņēmuma ikdienas darba nodrošināšanā? (Atzīmējiet visus atbilstošos variantus) *
Required
Lūdzu, atzīmējiet, kuras zemāk norādītās aktivitātes varētu palīdzēt Jūsu uzņēmuma darbības attīstībai? (Atzīmējiet visus atbilstošos variantus) *
Required
Lūdzu, atzīmējiet kādas pašvaldības/valsts atbalsta iespējas esat izmantojis/usi? (Atzīmējiet visus atbilstošos variantus) *
Required
Lūdzu, norādiet, vai plānojat piedalīties kādā uzņēmējdarbības atbalsta konkursā tuvākā gada laikā? (Ja atbilde ir apstiprinoša, lūdzu, norādiet kādā) *
Required
Lūdzu, norādiet, kur iegūstat nepieciešamo informāciju par Jūsu darbībai aktuālajiem jautājumiem! (Atzīmējiet visus atbilstošos variantus) *
Required
Kā Jūs vērtējat sava uzņēmuma attīstības iespējas novadā? *
Ļoti sliktas
Ļoti labas
Kādi, Jūsuprāt, ir būtiskākie faktori, kas nepieciešami, lai sasniegtu straujāku uzņēmuma izaugsmi? *
Your answer
Vai plānojat mainīt/papildināt uzņēmuma esošo darbības virzienu ar citu virzienu? (Lūdzu, paskaidrojiet savu viedokli)
Your answer
Lūdzu, atzīmējiet galvenās problēmas, ar kurām saskaraties nodarbojoties ar uzņēmējdarbību ikdienā! (Atzīmējiet visus atbilstošos variantus) *
Required
Vai piekrītat šiem apgalvojumiem?
Grūti pateikt
Radošajām industrijām ir būtiska nozīme Cēsu apkārtnes ekonomikas uzlabošanā
Pašvaldības pietiekami atbalsta radošos uzņēmējus Cēsu apkārtnē
Cēsīs ir labi apstākļi, lai veidotu un attīstītu radošo uzņēmējdarbību
Lūdzu, norādiet savu dzimumu! *
Lūdzu, norādiet savu vecumu! *
Lūdzu, norādiet savu izglītību! *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service