Púť (aj za moje) povolanie
Ak máš v sebe úprimný záujem premodliť si dôležité životné kroky, alebo len plno otázok hraničiacich so zmätkom v otázke povolania, tak čítaj ďalej!
Pozývame ťa na Púť aj za tvoje povolanie do Mornese a Turína. Putovať, modliť sa a inšpirovať matkou Mazzarellovou a donom Boscom :) Pre dievčatá od 17 rokov, pre účastníčky kurzov GPS a PS ale aj pre všetky, ktorým téma povolania nie je ukradnutá!
***
Termín - 18.-24. marec 2019
Trasa - 18.3 vo večerných hodinách Bratislava - 19.-22.3 Mornese - 23.3 Turín - 24.3 návrat do BA v ranných/dopoludňajších hodinách
Cena 160e/osoba (nevratná záloha 100€ - potrebné uhradiť do 15.2, číslo účtu aj s podrobnejším info pošleme po nahlásení)
***
viac info gps.fma@gmail.com
teší sa na teba tím GPS
Meno a priezvisko *
Your answer
dátum narodenia *
Your answer
Adresa trvalého pobytu *
Your answer
číslo OP *
Your answer
telefónne číslo *
Your answer
emailová adresa *
Your answer
Od púte očakávam, že... *
Your answer
Poznáš saleziánske stredisko... *
Alergie, výhrady v stravovaní? *
Your answer
Užívaš nejaké lieky? *
Your answer
Dôležitá poznámka, ktorú by sme mali vedieť..
Your answer
*
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať (písomne na gps.fma@gmail.com) rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.skDotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi vyššie na tejto prihláške, dávam v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu uvedenom rozsahu pre účely evidencie účastníkov podujatia GPS - Púť za moje povolanie do Mornese a Turína. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service