Öğrenci Anketi
Adınız Soyadınız
Your answer
Öğrenci No
Your answer
Mezun Olunan Bölüm
Your answer
Mezuniyet Tarihi
Your answer
Eğitiminizin aşağıdaki ölçütleri sizce ne derece sağladığını değerlendiriniz.
1 = Çok zayıf 5 = Çok İyi puan
1.Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisini kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
2. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisini kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
3. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisini kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
4. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisini kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisini kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
7. Etkin iletişim kurma becerisini kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
8. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlayacak eğitimi verdi *
Çok zayıf
Çok iyi
9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisini kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
10. Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve mesleğimi severek ve inanarak yapma imkânı sağladı *
Çok zayıf
Çok iyi
11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisini kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
12. Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimini planlayabilme becerisini kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
13. Proje planlaması yapma ve detay belirleyebilme becerisini kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
14. Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme, ve makale yazabilme seviyesinde İngilizce bilgisi kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
15. Yenilikçi (inovatif) ve sorgulayıcı düşünüp, kalıp dışı yollar bulabilme becerisi kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
16. Mesleki özgüven kazandırdı *
Çok zayıf
Çok iyi
Üniversitedeki tasarım tecrübenizin gelişmesinde
1. Derslerdeki ödevlerin etkisi *
Çok zayıf
Çok iyi
2. Laboratuar çalışmalarının etkisi *
Çok zayıf
Çok iyi
3. Bitirme projelerinin etkisi *
Çok zayıf
Çok iyi
Üniversitedeki deney tecrübeniz
1. Sadece derslerle ilişkiliydi *
Çok zayıf
Çok iyi
2. Alanımdaki modern cihazları öğrenmeme yardımcı olmuştur *
Çok zayıf
Çok iyi
3. Alanımdaki temel konuları anlamamı sağlamıştır *
Çok zayıf
Çok iyi
Bölümdeki akademik ortam
1. Araştırmaya katılmamı teşvik etti *
Çok zayıf
Çok iyi
2. Bağımsız çalışmaya katılmamı cesaretlendirdi *
Çok zayıf
Çok iyi
3. Diğer etkinliklere katılmam (kol, klüp vs.) için uygundu. *
Çok zayıf
Çok iyi
Aldığınız derslerin eğitim ve kariyerinize katkısı
1. Meslek-Tasarım derslerinin katkısı *
Çok zayıf
Çok iyi
2. Temel Bilimler derslerinin katkısı *
Çok zayıf
Çok iyi
3. Temel Mühendislik derslerinin katkısı *
Çok zayıf
Çok iyi
4. Diğer Mühendislik bölümlerinden alınan derslerin katkısı *
Çok zayıf
Çok iyi
5. Sosyal içerikli derslerin katkısı
Çok zayıf
Çok iyi
Bölümün akademik düzeyini derecelendiriniz.
Çok zayıf
Çok iyi
Eğitim/öğretim yaşantınızın iş yaşamı gereklerini karşılama derecesini derecelendiriniz
Çok zayıf
Çok iyi
Bölümün size sunduğu imkanlar
1. Bölümün bilgisayar olanakları *
Çok zayıf
Çok iyi
2. Bölümün laboratuar olanakları *
Çok zayıf
Çok iyi
3. Üniversitenin kütüphane olanakları *
Çok zayıf
Çok iyi
4. Bölümün staj yeri bulmanızdaki desteği *
Çok zayıf
Çok iyi
5. Bölümün işyeri bulmanızdaki desteği *
Çok zayıf
Çok iyi
6. Bölümün seminer, konferans sempozyum gibi mesleki etkinliklere katılmanızdaki özendiriciliği ve desteği *
Çok zayıf
Çok iyi
7. Bölümün sosyal kuruluşlara ve etkinliklere katılmanızdaki özendiriciliği ve desteği *
Çok zayıf
Çok iyi
8. Bölümdeki öğretim üyesi/öğrenci ilişkileri
Çok zayıf
Çok iyi
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service