Ποιά είναι η διάγνωσή σας;
Γυναίκα 74 ετών με ιστορικό παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής υπό χρόνια χορήγηση προπαφαινόνης, διακομίζεται στα Εξωτερικά Ιατρεία της Γενικής Εφημερίας λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης δύσπνοιας και έντονης κόπωσης. Αναφέρει ότι την ίδια ημέρα είχε λάβει προπαφαινόνη σε συνολική δόση 750mg και 900 mg την προηγούμενη για ανάταξη υπερκοιλιακής αρρυθμίας. Το ΗΚΓ εισαγωγής παρατίθεται. Ποιά είναι η διάγνωσή σας; *
0 points
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.