Заявка на участие в Душанбинскую Резиденцию Экспериментального Кино My vision/ Дархост барои иштирок дар Озмуни синамои таҷрибавии «My vision»
Пожалуйста, перед заполнением Заявки подготовьте синопсис идеи Вашего фильма, ссылки на видео работы и резюме/ Лутфан пеш аз пуркардани дархост шарҳи мухтасари ғояи филми худ, павандҳо оид ба корҳои видеоӣ ва маълумотномаро омода созед
Email address *
Номер контактного телефона/ Рақами телефон барои тамос *
Ссылка на социальные сети, которыми пользуетесь активно/ Пайванд ба шабакаҳои иҷтимоӣ, ки аз онҳо ба таври фаровон истифода менамоед
Имя/ Ном *
Фамилия/ Насаб *
Дата рождения/ Санаи таваллуд *
Гражданство/ Шаҳрвандӣ *
Сфера деятельности/ Соҳаи фаъолият *
Укажите Ваш опыт работы в кино/ Таҷрибаи кории худро дар соҳаи синамо нишон диҳед *
Required
В качестве кого Вы имели опыт работы в кино?/ Ба ҳайси ки шумо дар соҳаи синамо таҷриба доред? *
Required
Ссылки на Ваши работы (если есть)/ Пайвандҳо ба корҳои шумо (агар вуҷуд дошта бошанд)
Опишите опыт в других медиа, если он имеется (не более 100 слов)/ Таҷрибаи худро оид ба дигар соҳаи ВАО, агар онро дошта бошед, тасвир кунед (на зиёда аз 100 калима)
Почему Вы хотели бы принять участие в Резиденции? (не более 200 слов)/ Барои чӣ шумо мехоҳед дар лоиҳа ширкат намоед? (на зиёда аз 200 калима) *
Какой опыт Вы бы хотели приобрести в Резиденции? (не более 100 слов)/ Чигуна таҷрибаро шумо мехоҳед зимни иштирок дар лоиҳа ба даст оред? (на зиёда аз 100 калима) *
Где Вы планируете снимать Ваш фильм? (локация должна находиться на территории Таджикистана)/ Шумо нақшаи филми худро дар куҷо ба навор гирифтанатонро доред? (он бояд дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир бошад) *
Изложите синопсис фильма, который планируете снять / синопсиси филми ҳуҷҷатӣ-и, ки дар чорчӯбаи мактаб дар нақша доред , нависед. *
Есть ли у Вас команда для съемки фильма? Если да, укажите, кто - до двух человек (Фамилия, Имя)/ Агар шумо даста барои банаворгирии филм дошта бошед, ду нафар аз онҳоро нишон диҳед (насаб, ном)
Есть ли аналоги Вашего проекта, уже реализованные в кино? Если да, укажите/ Дар лоиҳаи шумо ҷанбаҳое вуҷуд доранд, ки аллакай дар синамо амалӣ шудаанд? Агар ҳа, кадомҳо
Располагаете ли Вы своей технической базой? (камера, световое оборудование, монтажный стол, звукозаписывающее оборудование). Если да, укажите/Шумо базаи техникӣ доред? (камера, таҷҳизотҳои рӯшноидиҳанда, мизи васл, таҷҳизоти сабти садо) Агар ҳа, нишон диҳед. *
Есть ли у Вас особые пожелания по реализации Вашего проекта? Если да, какие/ Шумо оид ба амаликунии лоиҳаи худ ягон пешниҳод ёхуд хоҳиши махсус доред. Агар ҳа, кадомҳо *
Какой бюджет примерно Вы считаете необходимым для реализации проекта? (укажите сумму в Сомони)/ Тақрибан чӣ кадар маблағ барои амаликунии лоиҳаи шумо лозим аст? (маблағро бо сомонӣ нишон диҳед) *
Опишите примерные статьи расходов указанного бюджета/ Моддаҳои тахминии хароҷотҳои пулии нишондодашударо тасвир кунед. *
Считаете ли Вы, что Вам нужна консультативная помощь в реализации проекта? Если да, то по каким направлениям/ Ба шумо кӯмаки машваратӣ барои амалӣ кардани лоиҳа лозим аст? Агар ҳа, дар кадом самтҳо ба кумак ниёз доред? *
Почему Вы считаете, что Ваш проект должен быть реализован?/Барои чӣ шумо чунин мепиндоред, ки лоиҳаи шумо бояд амалӣ карда шавад? *
Мастер-классы по каким направлениям кинопроизводства Вы бы хотели посетить и почему? Опишите подробно, что именно Вам интересно узнать у мастеров?/ Оид ба кадом самтҳои истеҳсоли синамо мехоҳед ба омӯзиши ҳунармандон ширкат кунед ва барои чӣ? Ба таври муфассал тасвир кунед, ки донистани чӣ барои шумо аз ҳунармандон маҳз аҷиб ва манфиатбахш аст? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service