แบบทดสอบหน่วยที่ 2
ให้นักเรียนคลิกคำตอบที่ถูกต้องทึ่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
คลิกเลือกห้อง *
Required
พิมพ์ชื่อ-นามสกุล คนที่ 1 *
Your answer
พิมพ์-นามสกุล คนที่ 2
Your answer
พิมพ์เลขที่ คนที่ 1-คนที่ 2 *
Your answer
1.ข้อใดเป็นระบบทางเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น
1 point
2.ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการทางเทคโนโลยีได้ถูกต้อง
1 point
จากภาพใช้ตอบคำถามข้อที่ 3-5
3.จากภาพ ระบบทางเทคโนโลยีของปั๊มน้ำแบบคันโยก ส่วนใดคือกระบวนการของ Process
1 point
4.จากภาพ ระบบทางเทคโนโลยีของปั๊มน้ำแบบคันโยก ส่วนใดคือกระบวนการของ Input
1 point
5.จากภาพ ระบบทางเทคโนโลยีของปั๊มน้ำแบบคันโยก ส่วนใดคือกระบวนการของ Output
1 point
จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 6-11
6.จากภาพ ข้อใดเป็น Input ของระบบกักเก็บน้ำ
1 point
7.จากภาพ ข้อใดเป็น Process ของระบบกักเก็บน้ำ
1 point
8.จากภาพ ข้อใดเป็น Output ของระบบกักเก็บน้ำ
1 point
9.จากภาพ ข้อใดเป็น Input ของระบบจ่ายน้ำ
1 point
10.จากภาพ ข้อใดเป็น Process ของระบบจ่ายน้ำ
1 point
11.จากภาพ ข้อใดเป็น Output ของระบบจ่ายน้ำ
1 point
จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 12-14
12.จากภาพ การนำข้อมูลหรือคำสั่งจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นระบบการทำงานขั้นตอนใด
1 point
13.จากภาพ การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลทางหน้าจอ เป็นระบบการทำงานขั้นตอนใด
1 point
14.จากภาพ การประมวลผลคำสั่งที่ได้รับจากตัวป้อน เป็นระบบการทำงานขั้นตอนใด
1 point
15 ระบบทางเทคโนโลยีของเตารีด กระบวนการ Input ในระยะที่ 1 คือ
1 point
16 ระบบทางเทคโนโลยีของเตารีด กระบวนการ Input ในระยะที่ 2 คือ
1 point
17 ระบบทางเทคโนโลยีของเตารีด กระบวนการ Input ในระยะที่ 2 คือ
1 point
18.การสนทนาผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ ข้อแตกต่างของกระบวนการ Input ระหว่างภาคส่งสัญญาณและภาครับสัญญาณ คือข้อใด
1 point
19. การสนทนาผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ ข้อแตกต่างของกระบวนการ Process ระหว่างภาคส่งสัญญาณและภาครับสัญญาณ คือ ข้อใด
1 point
20. การสนทนาผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ ข้อแตกต่างของกระบวนการ Output ระหว่างภาคส่งสัญญาณและภาครับสัญญาณ คือ ข้อใด
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสิงหวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms