Dotazníkové šetření obce Troubsko PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
Vážená paní, vážený pane,

naše obec v současné době ve spolupráci s MAS Bobrava, z.s. zpracovává Program rozvoje obce Troubsko na období 2019-2027. Program nám pomůže vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky a zároveň umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání dotací na uskutečnění vybraných projektových záměrů.

Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru a odpovědi na otázky uvedené v tomto anonymním dotazníku, který je možné vyplnit do 5. 6. 2019 včetně.

Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webových stránkách obce a dále k výsledkům dotazníkového šetření a k vznikajícímu dokumentu proběhnou dvě veřejná projednání, a to:

• 25. 6. 2019 od 17:00 v sále Katolického domu – projednání dotazníkového šetření a analytické části dokumentu,
• 17. 9. 2019 od 17:00 v sále Katolického domu – projednání návrhové části a finální verze dokumentu.

Předem Vám děkuji za spolupráci,
starostka obce Mgr. Markéta Bobčíková


Pokud není uvedeno jinak, vyberte vždy pouze jednu odpověď.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
1. Název firmy (nepovinné)
Your answer
2. Právní forma: *
Your answer
3. Hlavní předmět činnosti Vaší firmy: *
Your answer
4. Jak dlouho Vaše firma v obci působí? *
5. Jaká je územní působnost vaší firmy? *
6. Máte zaměstnance? *
7. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, je kritériem, které zvažujete při příjmu nových zaměstnanců i bydliště v obci (preferujete spíše místní)? *
8. Předpokládáte, že budete v následujících 5 letech nabírat další zaměstnance? (rozšiřovat stavy) *
9. Spolupracujete s firmami ve Vašem okolí? *
10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, o jaké firmy se jedná? (počet, předmět činnosti)
Your answer
11. Disponujete dostatečnými prostory pro Vaše podnikání a případné rozšíření Vašich aktivit? *
12. Jak hodnotíte dopravní infrastrukturu v obci? (případně v okolí – přístupové komunikace) *
13. Který z následujících faktorů má největší negativní vliv na současný a budoucí vývoj Vaší firmy? (označte nejvýše 3 odpovědi) *
Required
14. Jste spokojen/a s informovaností o Vaší činnosti? (i mimo území obce) *
15. Je pro Vaši firmu zajímavá nebo důležitá spolupráce s obcí? *
16. Pokud ano, co v současnosti v obci pro Vaše fungování a rozvoj Vašeho podnikání nejvíce postrádáte?
Your answer
17. Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska podpory Vaší činnosti uskutečnit?
Your answer
18. Další připomínky ke vztahu obce a místních podnikatelů:
Your answer
Děkujeme za spolupráci a za čas, který jste tomuto dotazníku věnovali!
Prostor pro další připomínky a náměty:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service