Rejestracja uczestników Rajdu Rowerowego
Data Rajdu: 2019-01-13
Zbiórka przy KCRiS Oaza w Kórniku (ul.Krasickiego 1) godz. 7:45
Start rajdu: 08:00
Koniec rajdu - 19:00
Email address *
II Tour de WOŚP
Organizator - Kórnickie Bractwo Rowerowe.
Nazwisko *
Your answer
Imię
Your answer
email *
Your answer
Miejsce zamieszkania (tylko miasto/miejscowość) *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Czy będziesz korzystać z noclegu 12/13 stycznia 2019 ? *
Informacje i Regulamin
INFORMACJE:
Dystans do pokonania to około 200 km. Zimą oczywiście, po szosach naszej pięknej Wielkopolski. Gdyby jednak warunki pogodowe uparły się, by nam w tym ambitnym przedsięwzięciu przeszkodzić - pojeździmy po okolicy i wykreślimy tych serc ile się da!

Tradycyjnie czekamy na Was już w sobotę, od godziny 17.00 w Szkole Podstawowej w Kórniku, gdzie gwarantujemy nocleg i pyszną pizzę.

Start: niedziela rano, godzina 8.00, zakończenie maratonu godz. 19.00. Na trasie jeden ciepły posiłek plus wsparcie auta technicznego (w miarę możliwości).

Konkrety:
1) wpisowe 120 zł, z czego 100 zł wędruje do puszki WOŚP.
2) medal pamiątkowy, posiłek w sobotę, posiłek w niedzielę w trakcie maratonu,
3) nieprzemijająca sława bohatera WOŚP i towarzystwo czołowych postaci wśród polskich ultrasów,
4) Limit zawodników: 50 os.

REGULAMIN:
1. Organizatorem imprezy prowadzonej pod nazwą „II Tour de WOŚP” (zwany
dalej: „Rajdem”) jest Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku; adres: pl.
Jesionowy 10, 62-035 Kórnik, wpisane do rejestru KRS pod numerem 599 261, zwane dalej
„Organizatorem”.
2. Rajd przeprowadzany jest za pośrednictwem: serwisu Facebook (www.facebook.com) w ramach fanpage Kórnickiego Bractwa Rowerowego, którego właścicielem jest Organizator, znajdującym się pod nazwą:
@KBRKornik (zwany dalej: „Stroną Rajdu”) oraz strony www.kbrkornik.pl ;
3.Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność,
4. Rajd organizowany jest w dniu 13.01.2019 r. w godzinach od 8.00 do 19.00.
5. Rajd nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z
podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników (według definicji poniżej) Rajdu za
przeprowadzenie Rajdu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników
są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook jest
wykorzystywany do przeprowadzenia Rajdu zgodnie z warunkami uczestnictwa i zasadami
publikacji wyników określonymi w Regulaminie.
6. Rajd odbywa się na terenie Województwa Wielkopolskiego.
7. Udział w Rajdzie jest dobrowolny.
8. Regulamin jest dostępny na facebooku – na profilu Kórnickiego Bractwa Rowerowego.
9. Uczestnikami Rajdu (zwani dalej jako „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być
osoby pełnoletnie, które zgłoszą swój udział w Rajdzie poprzez formularz
rejestracyjny, dostępny na stronie www.kbrkornik.pl/wydarzenia.
10. Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Rajdu (zwane dalej jako:
„Zgłoszenie Rajdowe”).
11. Przed zgłoszeniem się do Rajdu każdy uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
zaś dokonanie Zgłoszenia Rajdowego na powyższych warunkach będzie równoznaczne z
zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
12. Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i do poszanowania
godności osób trzecich, a także do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów i zasad
korzystania z serwisów, za pośrednictwem których Rajd jest przeprowadzany.
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na
Rajd oraz powrotu do domu.
14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika
Rajdu osobom trzecim lub innym uczestnikom maratonu.
15.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samodzielną zmianę trasy. W ramach
świadczeń organizator zapewnia dostęp do śladu trasy w formie pliku gpx. Znajomość
przebiegu trasy obciąża w całości uczestnika Rajdu.
16.Organizator nie zapewnia transportu w aucie technicznym.
17.Wpłata wpisowego powinna nastąpić w terminie 7 dni od daty zarejestrowania, wpłat należy dokonać na konto organizatora podane na stronie kbrkornik.pl. Rezygnacja do 31.12.2018 powoduje zwrot wpisowego. Rezygnacja po 31.12.2018 powoduje przekazanie całości wpisowego na rzecz WOŚP.

Potwierdzam że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service