Gitaarles op maandag/donderdag in Rozet
Met dit formulier kan je je aanmelden voor een cursus gitaar bij docent Jürgen Rijkers. Het zijn individuele lessen van 20, 30 of 40 minuten, op maandag in lokaal 4.17 en donderdag in lokaal 4.03

Onderaan het formulier vind je de informatie over de kosten en de algemene voorwaarden. Lees die goed door voordat je akkoord gaat en het formulier verzend. NA HET VERZENDEN GELDT DIT FORMULIER ALS EEN BINDEND CONTRACT VOOR DE LESSEN GEDURENDE TENMINSTE ÉÉN TRIMESTER.

Wil je een proefles? Stuur dan een mail naar info@jurgenrijkers.com
Voor- en achternaam van de leerling *
Geboortedatum van de leerling *
Woonadres *
Naam van de ouders/verzorgers (indien van toepassing)
Postcode *
Woonplaats *
Emailadres van degene die de kosten betaald *
Telefoonnummer ouders/verzorgers *
Mobiele telefoonnummer van de leerling
Met de Gelrepas kan je korting krijgen op het lesgeld. Ben je in het bezit van een Gelrepas? *
Voor pashouders tot 18 jaar wordt, na aftrek van de standaard eigen bijdrage van 10% van de cursusprijs, maximaal €405,-vergoed voor ten hoogste één culturele activiteit per (cursus)jaar. Voor pashouders van 18 jaar of ouder wordt, na aftrekvan de standaard eigen bijdrage van 10% van de cursusprijs, 50% van het restantbedrag vergoed, met een maximum van €185,- voor ten hoogste één culturele activiteit per (cursus)jaar.
Algemene voorwaarden
1) Een proefles voor kinderen kost €15,- (20 minuten) en voor volwassenen € 25,- (30 minuten)

2) Het schooljaar is verdeeld in 3 trimesters van 12 lesweken. Dit zijn de tarieven per 1-1-2020:
Kinderen/jongeren onder de 21 jaar en studenten tot 26 jaar(op vertoon van je studentenpas):
- 12 wekelijkse lessen van 20 minuten of 6 tweewekelijkse lessen van 40 minuten € 180,-
- 12 wekelijkse lessen van 30 minuten € 270,-
Volwassenen:
- 6 tweewekelijkse lessen van 40 minuten € 210,-
- 12 wekelijkse lessen van 30 minuten € 310,-

3) Bij inschrijving ga je een overeenkomst aan voor minimaal 1 trimester (als je later instroomt; het restant van het dan lopende trimester). Zonder tijdige opzegging (dat is minimaal 2 weken vóór de laatste les van het trimester) wordt er stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren per email.

4) Voor het lesgeld ontvang je per trimester een factuur, die binnen 10 werkdagen voldaan moet worden. Bij niet tijdige betaling krijg je een herinnering. Bij de tweede herinnering zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

5) Bij opzegging na ingang van het trimester ben je het volledige lesgeld van een trimester verschuldigd. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

6) De lessen vinden plaats op maandag en donderdag. De vakantieregeling loopt gelijk met de schoolvakanties in de regio.

7) De door de leerling verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald. Ik houd immers de dag en tijd voor hem/haar gereserveerd. Mocht de leerling verhinderd zijn, dan dient dit minimaal 24 uur van tevoren aangegeven te worden. Als de planning dit toelaat kunnen we eventueel de betreffende les verplaatsen naar een ander tijdstip. Hoe verder van tevoren je afmeldt, hoe meer mogelijkheden er hiertoe zijn.

8) De docent kan een les afzeggen vanwege ziekte, een auditie of optreden; deze les wordt aan het eind van het trimester ingehaald.

9) Het is niet gebruikelijk/wenselijk dat ouders bij de lessen aanwezig zijn. Dit is incidenteel wel mogelijk na overleg met de docent.
Het onderstaande selectievakje is verplicht *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.