Dotazník - ŠPORT V MESTE SENICA
Vážení občania,
Mesto Senica sa obracia na vás s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý sa týka vášho záujmu o šport a názorov na podmienky fungovania športu, vybavenosti športovej infraštruktúry, či možností športového vyžitia v našom meste. Cieľom tejto ankety je zistiť, akú váhu majú šport a pohyb vôbec v živote občanov mesta Senica, a čím by podľa Vás malo mesto prispieť k zlepšeniu situácie v tejto oblasti. Odpovede budú jedným z podkladov pri tvorbe koncepcie rozvoja športu v našom meste, ktorá sa v tomto období pripravuje. Aj váš názor nám môže pomôcť zistiť a definovať silné a slabé stránky telovýchovných aktivít a prispieť k ďalšiemu napredovaniu rozvoja športu v našom meste.

Svoj názor môžete v tejto ankete vyjadriť do 30. 11. 2019.

Ďakujeme!
1. Vyberte si, prosím, jednu z možností: *
2. Vek: *
3. Ste spokojný s možnosťou športovania v meste Senica? *
4. Športu sa venujete: *
5. Čo vám bráni viac aktívne športovať?
6. Akému športu sa najviac venujete? (Vyberte, prosím, maximálne tri možnosti) *
Required
7. Ktoré športové zariadenia najviac využívate? (Vyberte, prosím, maximálne tri možnosti) *
Required
8. Ktoré športovisko by malo mesto Senica prioritne zrekonštruovať v horizonte 5 rokov? (Vyberte, prosím, maximálne tri možnosti) *
Required
9. Aké nové športovisko by malo mesto Senica prioritne vybudovať v horizonte 5 rokov? *
10. Chýba mi tu infraštruktúra pre iný šport. Aký? *
Your answer
11. Vyberte tri TOP športové podujatia mesta Senica: *
Required
12. Aké športové podujatie v meste chýba?
Your answer
13. Vidíte v meste nejaký konkrétny problém týkajúci sa oblasti športu, či športovísk? Napíšte nám aký.
Your answer
Ďakujeme za Vaše podnety a názory
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy