Γατοπροξενίο Θεσσαλονικιώτικο

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο ειναι και χιουμοριστικό και ταυτόχρονα σοβαρό
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question