แบบฟอร์มขอใช้ห้องอบรม/ห้องประชุม/ห้องสัมมนา/ลานกิจกรรม/ห้องน้ำนอกอาคาร (ออนไลน์) เฉพาะในวันทำการ นอกเวลา ทำการมีค่าจ่ายตามประกาศคณะ
*** การขอใช้ห้องต้องขอเป็นครั้งเท่านั้นและห้ามข้ามอาทิตย์ เพื่อสะดวกต่อการควบคุมดูแล****
งานอาคารสถานที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เฉพาะในวันทำการ นอกเวลาทำการมีค่าจ่ายตามประกาศคณะ เริ่ม 1 มีนาคม 2562 เป้นต้นไป
Email address *
แสกนเพื่อเข้าสู่ระบบ *** การขอใช้ห้องต้องขอเป็นครั้งเท่านั้นและการห้ามข้ามอาทิตย์ เพื่อสะดวกต่อการควบคุมดูแล****
***ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 การใช้ห้องนอกเวลาทำการจะมีค่าใช้จ่าย ตามประกาศคณะ (เว้นแต่มีหนังสืออนุมัติจากคณบดี) ล่วงหน้าก่อนใช้งาน 3 วันทำการ
คำนำหน้า *
ชื่อ/NAME *
Your answer
นามสกุล/ last names *
Your answer
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร/**บัตรประชาชน ID(**บุคคลภายนอก) *
Your answer
ตำแหน่ง/ position *
หน่วยงาน/สาขาวิชา/ชมรม/กลุ่ม /DEPARTMENT *
สังกัด/DEPARTMENT *
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ขอใช้ (ตัวอย่าง 086-4810720) *
Your answer
เฟสบุคผู้ขอใช้ (ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/knon.tanee) *
Your answer
มีความประสงค์ขอใช้ *
Required
เพื่อใช้ในกิจกรรม *
Your answer
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลา *
Time
:
สิ้นสุดการขอใช้ *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลา *
Time
:
จำนวนผู้เข้าร่วม *
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดููแลในระหว่างการจัดกิจกรรม *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา (ตัวอย่า086-4810720) *
Your answer
ถ้าจะให้รวดเร็วสำหรับเจ้าหน้าที่ กรุณาส่งข้อความแจ้งไปที่ https://www.facebook.com/knon.tanee อีกครั้ง เพื่อความรวดเร็วของผู้ใช้บริการ
Captionless Image
Your answer
การใช้ห้องนอกเวลาทำการ
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
นอกเวลาทำการ
1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เปิด-ปิดอาคาร เลยเวลาทำการ (16.00 เป็นต้นไป) วันละ 300 บาท
2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เลยเวลาทำการ (16.00 เป็นต้นไป) วันละ 300 บาท

วันหยุดทำการ/หยุดราชการ/เทศกาล
1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เปิด-ปิดอาคาร วันละ 500 บาท
2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด วันละ 300 บาท

อ่านก่อน ส่ง
***ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 การใช้ห้องนอกเวลาทำการจะมีค่าใช้จ่าย ตามประกาศคณะ (เว้นแต่มีหนังสืออนุมัติจากคณบดี) ล่วงหน้าก่อนใช้งาน 3 วันทำการ

*** การขอใช้ห้องต้องขอเป็นครั้งเท่านั้นและการห้ามข้ามอาทิตย์ เพื่อสะดวกต่อการควบคุมดูแล****

จัดทำโดย กลุ่มงานบริหารและวางแผน สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ***ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 การใช้ห้องนอกเวลาทำการจะมีค่าใช้จ่าย ตามประกาศคณะ (เว้นแต่มีหนังสืออนุมัติจากคณบดี) ล่วงหน้าก่อนใช้งาน 3 วันทำการ
จัดทำโดย


นายนิซอยบูลดิน นิเงาะ
งานอาคารสถานที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและวางแผน
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มือถือ 086-4810720
โทร/โทรสาร 073-418615

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคณะ ได้ที่ / Contact
http://science.ftu.ac.th
https://www.facebook.com/FST.FTU.THAILAND
https://www.facebook.com/students.FST.FTU
http://www.ftu.ac.thhttps://twitter.com/FSTFATONI

***ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 การใช้ห้องนอกเวลาทำการจะมีค่าใช้จ่าย ตามประกาศคณะ (เว้นแต่มีหนังสืออนุมัติจากคณบดี) ล่วงหน้าก่อนใช้งาน 3 วันทำการ

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service