สมัครเรียนออนไลน์ ระดับ ปวส.
ชื่อ-สกุล (รูปแบบ นางสาวชมพู่ สดใส) *
วัน เดือน ปี เกิด ( รูปแบบ 25 มกราคม 2545) *
หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
สถานที่ติดต่อกับข้าพเจ้าได้สะดวกที่สุด (โปรดระบุให้ชัดเจน) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
การศึกษา *
ระดับ *
จากโรงเรียน/วิทยาลัย *
อำเภอ *
จังหวัด *
สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวส. *
เมื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องดำเนินการชำระเงิน จำนวน 1,250 บาท เข้าบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กระแสรายวัน ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 321-6-02256-0 แล้วอัปโหลดสลิปการโอนที่ปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน
หลังจากยืนยันชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางวิทยาลัยฯจะติดต่อกลับนักศึกษาให้ดำเนินการส่งเอกสารประกอบได้แก่ 1.ใบ รบ.หรือใบรับรอง 2.สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา(พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ใบ 3.สำเนาบัตรของผู้ปกครอง(พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ใบ 4.สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา(พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ใบ 5.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ใบ 6.รูปถ่ายหน้าตรงของนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy