Prašymas ir motyvacinė anketa dėl priėmimo į VJG 1-ąją (pradinio ugdymo) klasę
Vilniaus jėzuitų gimnazija, juridinio asmens kodas 291812440, buveinės adresas Augustijonų g. 5, Vilnius, Jūsų pateiktus duomenis (vaiko asmens duomenis, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį elektroninį paštą, tėvų / globėjų / rūpintojų vardus, pavardes, telefono numerius) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis naudos priėmimo į pradinio ugdymo programos 1-ąją klasę tikslais. Duomenys bus saugomi iki 2021-05-31.
Pateikdami duomenis ir pildydami motyvacinę anketą patvirtinate ir sutinkate, kad šie duomenys būtų naudojami nurodytais tikslais.
Prašymas
Prašau priimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mano dukrą / sūnų (globotinį / globotinę) į Vilniaus jėzuitų gimnazijos pradinio ugdymo programos 1-ąją klasę. Su „Priėmimo tvarkos aprašu“ susipažinau ir sutinku.
Nurodykite „Priėmimo vykdymo mokesčio“ mokėjimo datą *
Kandidato (-ės) vardas *
Kandidato (-ės) pavardė *
Kandidato (-ės) gimimo data *
Lytis *
Kontaktinis el. paštas *
Adresas (gatvė, namo ir buto numeris) *
Miestas *
Mamos (globėjos, rūpintojos) vardas, pavardė
Mamos (globėjos, rūpintojos) tel. nr.
Tėvo (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė
Tėvo (globėjo, rūpintojo) tel. nr.
Našlaitis (-ė) *
Jei TAIP, pristatyti patvirtinantį dokumentą (atsiųsti el. paštu vjg.priemimas@gmail.com)
Daugiavaikė (3 ir daugiau vaikų) šeima *
Jei TAIP, pristatyti patvirtinantį dokumentą (atsiųsti el. paštu vjg.priemimas@gmail.com)
Brolis ar sesuo mokosi VJG *
Jei TAIP, nurodyti klasę, vardą, pavardę.
Tėvai (vienas iš tėvų) yra VJG alumnai (-as) *
Jei TAIP, nurodykite vardą, pavardę (įrašytą brandos atestate), brandos atestato gavimo metus, nurodykite, kokiu būdu dalyvauja gimnazijos misijoje.
VJG darbuotojų vaikai *
VJG darbuotojo vardas, pavardė
Ar aktyviai dalyvaujate jėzuitų misijoje, sielovados ar organizacijų veikloje? *
Papildomi taškai skiriami tik gavus VJG savininko deleguoto jėzuito pateiktą nustatytos formos rekomendaciją (dėl jos teikimo kandidato (-ės) tėvai (globėjai, rūpintojai) asmeniškai kreipiasi į rektorato jėzuitą.
Institucija, kurioje kandidatas (-ė) ugdomas (-a) pagal priešmokyklinio ugdymo programą. *
Kodėl rinkotės būtent šią instituciją? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy