Přihláška Orel Rtyně v Podkrkonoší - oddíl florbalu
Prosím vyplňte údaje
Jméno a příjmení hráče/ky
Prosím vyplňte jméno hráče/ky *
Datum narození hráče/ky
Prosím vyplňte datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
E-mail rodičů
Otec nebo matka
prosím napište matka nebo otec - emailovou adresu (příklad - otec: petr.novak@seznam,cz)
druhý e-mail je nepovinný, pokud chcete mít info oba rodiče, vyplňte oba e-maily
Primární e-mailová adresa *
Sekundární e-mailová adresa
Mobilní číslo rodičů
Otec nebo matka
prosím napište matka nebo otec - mobilní číslo (příklad - otec: 777222444)
druhé číslo je nepovinné, pokud chcete mít info oba rodiče, vyplňte obě čísla.
Primární mobilní číslo *
Sekundární mobilní číslo
GDPR
Prosím pozorně přečtěte a níže potvrďte souhlas s GDPR klubu
Potvrzením níže výslovně uděluji souhlas s tím, aby Žadatel zpracovával v souladu s platnou právní úpravou osobní a organizační údaje mé a mého dítěte – jméno, příjmení, titul, datum narození, telefonní číslo, e-mail (dále jen „osobní údaj“).Zpracování osobních údajů Subjektu je prováděno Žadatelem v tištěné nebo elektronické podobě. Osobní údaje Subjektu pro Žadatele zpracovávají statutární orgány Žadatel nebo pověření zaměstnanci Žadatele nebo ústředního sekretariátu Orla.Souhlas Subjektu je dán se zpracováním osobních údajů k účelu:a) vedení evidence členů Žadatele,b) předání dalším organizačním složkám podle stanov Orla,c) používání pro elektronickou komunikaci,d) dotací, pojištění, soutěží a dalších akcí Žadatele,e) uvedení na interních, neveřejných - heslem chráněných webových stránkách Žadatele,f) zveřejnění na veřejných webových stránkách Žadatele jen v rozsahu jméno a příjmení,g) použití fotografií, videí, zvukových záznamů a sportovních výsledků z akcí všech složek Žadatele za účelem propagace, prezentace na webu, na sociálních sítích, výroční zprávě, zpravodaji Orel apod.Žadatel informuje Subjekt o tom, že podle platné právní úpravy má právo:a) vzít souhlas kdykoliv zpět,b) požadovat po Žadateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,c) požadovat po Žadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,d) vyžádat si u Žadatele přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,e) požadovat po Žadateli výmaz osobních údajů,f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Žadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Jsem informován/a, že na základě §3a odst.6 ZOPS oprávněného zájmu Žadatele budou data uchovávány po dobu 10 let po ukončení účelu, ke kterému byly evidovány.Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše uvedených osobních údajů se nemohu stát členem Orla.Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým elektronickým souhlasem dobrovolně. *
Vyplněno dne *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of FBC orel Rtyně. Report Abuse