Ankieta Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie

Drodzy Ankietowani!

Prosimy o pomoc w zmianie naszej Biblioteki na lepsze, wyniki ankiety pomogą nam tworzyć ofertę odpowiadającą Waszym potrzebom oraz przygotować Plan Rozwoju Biblioteki – to czego potrzebujemy, to szczerych odpowiedzi we wszystkich pytaniach.


Powodzenia i do dzieła!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Miejsce zamieszkania *
2. Płeć *
3. Kategoria wiekowa *
4. Kategoria zawodowa
*
5. Czy wypożyczasz książki w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie?
*
6. Jeśli zaznaczyłeś/-aś „nie” – dlaczego?  (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
7. Co zachęciłoby Cię do częstego odwiedzania naszej biblioteki?  (można wskazać max. 3 odpowiedzi)
*
Required
8. Czego oczekujesz od biblioteki? (prosimy o konkretne, przemyślane odpowiedzi)
*
9. W jaki sposób najczęściej sprawdzasz wiadomości, o tym co dzieje się w Twojej okolicy?
*
10. Jakie dostrzegasz słabe strony naszej biblioteki? Co możemy poprawić/zmienić/ulepszyć?
*
11. Jakie dostrzegasz mocne strony naszej biblioteki? Co szczególnie Ci się podoba?
*
12. Co Ty możesz zaoferować bibliotece? (np. prowadzenie warsztatów, kontakty do twórców, prowadzenie spotkań itp.) 
13. Jeśli w pytaniu nr 12 udzieliłaś/udzieliłeś odpowiedzi pozostaw kontakt do siebie poniżej:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”, informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Plac Kościuszki 7, 32-200 Miechów zwany dalej „Administratorem”. Kontakt e-mail: odo@biblioteka.miechow.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD)
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:  odo@biblioteka.miechow.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Udostępniane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość przeprowadzenia ankiety.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW
Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podwykonawców, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, księgowej, informatycznej oraz inne obszary, w ramach których podwykonawcy wspierają Administratora w prowadzonej działalności kulturalnej. Dane osobowe mogą być udostępnione w sytuacji, gdy zobowiązuje nas do tego przepis prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)
Informujemy, że dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z narzędzi takich jak Google Drive (dysk Google).
Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.
Na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można dowiedzieć się więcej tutaj: https://policies.google.com/privacy?fg=1

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane przez Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 10 lat od uzyskania zgody na ich przetwarzanie.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo do:
1) uzyskania dostępu do swoich danych,
2) żądania sprostowania lub usuwania danych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4) przeniesienia swoich danych.
W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres kontaktowy. W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Osoba, które dane dotyczą jest uprawniona do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, iż nasze działania są niezgodne z niniejszymi zasadami. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
Wyrażenie zgody na przetwarzane danych osobowych wskazanych w ankiecie jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w ankiecie.
Informujemy, iż Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora podajemy w dokumencie Ogólna Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych, która została udostępniona na stronie www: www.biblioteka.miechow.pl
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy