Szkolny etap konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"
Przed Tobą test wiedzy z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeczytaj dokładnie pytania i zaznacz tylko jedną odpowiedź. Powodzenia ☺
Email address *
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Kodeks pracy reguluje: *
1 point
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje: *
1 point
Co to jest „system ochrony pracy w Polsce”? *
1 point
Czy pracownik może świadczyć pracę nieodpłatnie? *
1 point
Kto to jest młodociany pracownik? *
1 point
Kiedy pracodawca może zastosować wobec pracownika karę pieniężną? *
1 point
Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzyga: *
1 point
Koszty badań profilaktycznych ponosi: *
1 point
Kiedy pracodawca jest obowiązany utworzyć służbę bhp? *
1 point
Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy? *
1 point
Jakie obowiązki w zakresie bhp spoczywają na pracodawcy? *
1 point
Co to jest ryzyko zawodowe? *
1 point
Czy pracownik może pracować bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy? *
1 point
Kto podlega kontrolnym badaniom lekarskim? *
1 point
Jak często przeprowadza się szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych? *
1 point
W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika *
1 point
Jakie są podstawowe obowiązki pracownika w zakładzie pracy? *
1 point
Co to jest wypadek przy pracy? *
1 point
Ergonomia jest to: *
1 point
Co to jest stres? *
1 point
Jakie są skutki biologiczne oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm ludzki? *
1 point
Co powoduje niewłaściwe oświetlenie? *
1 point
Co to jest czynnik niebezpieczny występujący w procesie pracy? *
1 point
Jakie wyróżniamy drgania ze względu na sposób oddziaływania ich na organizm człowieka? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy