2 % z dane pre denník Postoj
Rozhodol som sa podporiť denník Postoj 2 % zo svojich daní. Prosím, pošlite mi potrebné dokumenty.
Moja mailová adresa: *
Your answer
Súhlas *
Required
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul/názov; IČO, DIČ a IČ DPH ak sa jedná o FO – podnikateľa, výška daru, telefónne číslo, e-mail, kontaktná adresa, číslo bankového účtu, bankové spojenie prevádzkovateľovi – Postoj, o. z., so sídlom Pražská 3222/11, 811 04 Bratislava, IČO 42412676 za účelom evidencie darcov a podporovateľov Postoj, o. z., marketingových a fundraisingových kampaní a financovania Postoj, o. z. a zúčtovania poskytnutých darov. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Zároveň udeľujem súhlas na prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov (USA). Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov Postoj, o. z.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service