Staňte se porotci pro krajské kolo SOČ
Harmonogram pro školní rok 2020/2021

Školní kola: únor–březen 2021
Okresní kola: duben 2021
Krajské kolo: květen 2021 (jako vždycky na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše)
Celostátní přehlídka: červen 2021
Titul před jménem:
Jméno: *
Příjmení: *
Titul za jménem:
Telefon: *
Ve formátu 123456789.
Mail: *
Pracoviště: *
Např: VUT, Fakulta strojního inženýrství, Ústav přístrojové techniky.
V jakém oboru si přejete hodnotit? *
Můžete zaškrtnout více možností.
Required
Napište prosím něco více o své specializaci.
Např. "nejvíce rozumím onkologii" nebo "zajímá mě urbanismus".
Chcete nám něco vzkázat?
Upozornění
Hodnocení SOČ bývá práce dobrovolnická. Jestli bude hodnocena i finančně (a v jaké výši), slíbit nemůžeme. O to více si jí vážíme.

Pokud se na vašem pracovišti psala v tomto ročníku nějaká SOČ v oboru, který si přejete hodnotit, nemůžeme vás kvůli požadavku objektivního posuzování do komise pozvat.

Děkujeme za pochopení.
Kdo má k této databázi přístup?
Zdena Antonovičová, krajský koordinátor SOČ
Alena Hynková, Podpora SOČ v JCMM

Databáze slouží jako nástroj paní Antonovičové z Lužánek, která má na starosti SOČ na jižní Moravě.

Údaje, které do formuláře uvedete, nepoužijeme jinak než v souvislosti se sestavením hodnoticích komisí.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji JCMM, z. s. p. o. (dále jen JCMM) a Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace (dále jen SVČ Lužánky) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM a SVČ Lužánky poskytnu za účelem mé účasti v komisi krajského kola SOČ.

Dále souhlasím s pořizováním mé podobizny zachycené fotoaparátem nebo kamerou, pořizováním audiovizuálních záznamů mojí osoby a se zveřejněním těchto snímků a záznamů na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM a SVČ Lužánek.

Zároveň souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a instituce, kde jsem zaměstnán/a, resp. kde studuji, na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM a SVČ Lužánky.

S mými osobními a citlivými údaji mohou JCMM a SVČ Lužánky nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti v komisi krajského kola SOČ.
JCMM a SVČ Lužánky moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.

Svůj souhlas uděluji JCMM a SVČ Lužánky na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po JCMM a SVČ Lužánky informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii
těchto údajů,
- vyžádat si u JCMM a SVČ Lužánky přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po JCMM a SVČ Lužánky výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of JCMM. Report Abuse