ขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 (Password Request Form for use EndNote X9)
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) *
Your answer
รหัสนักศึกษา (Student ID.) *
Your answer
อีเมล์ของสถาบัน (NIDA email) (เช่น lib@nida.ac.th or lib@stu.nida.ac.th) *
Your answer
คณะ/สำนัก/หน่วยงาน (Faculty/Office) *
Your answer
สาขาวิชา/กอง/ฝ่าย (Major/Department/Division) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน (ถ้านักศึกษาใส่คำว่า "-") (NIDA Phone number (If you are student please insert dash symbol (-) in the box below)) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (เช่น 0800000000) (Mobile Phone: 0800000000) *
Your answer
ประเภทคอมพิวเตอร์ (Type of Computer) *
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ (Operating System) *
หมายเหตุ (Remarks)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.