Wannado festival 2018 / Karlovy Vary 19. 5. - závazná přihláška

Vyplněním této přihlášky a úhradou příspěvku se stáváte součástí Wannado festivalu 2018.

Podmínky přihlášení:

Na Wannado festivalu Vám zajistíme stan, stůl, lavice, elektrické přípojky a vše postavíme a sklidíme. Dále budete mít k dispozici prostor pro ukázky vašeho sportu a možnost získat nové členy do vašeho klubu/oddílu.

Toto vybavení i účast jsou možné za příspěvek na technické zajištění stanoviště 1000 Kč* uhrazený nejpozději do konce měsíce před konáním akce tj. 19. 4. 2018 na bankovní účet: Festival Sporťaček, z. s., č. ú.: 234933321/0300.

*V případě, že projekt Wannado festival 2018 bude podpořen z dotací MŠMT, může být příspěvek na technické zajištění stanoviště odpuštěn či vrácen.

Také vás prosíme o zapojení se do propagace festivalu, pomůžete tak oslovit co nejvíce potenciálních návštěvníků. Propagovat festival můžete několika způsoby:

1. umístit na web klubu informaci, že se zúčastníte festivalu nebo
2. přidat informaci o Wannado festivalu na facebook či jiné sociální sítě nebo
3. umístit informaci o Wannado festivalu ve sportovním areálu/tělocvičně/hale
4. propagaci zdokumentovat a zaslat na denisa@sportacek.cz

Nyní už stačí jen vyplnit přihlášku! :)

Těšíme se na viděnou,
Váš Wannado festival 2018

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question