STARTUP REPORT (5 minut)
Email address *
Vaše webová adresa *
Your answer
Kde v ČR má vaše společnost "hlavní" sídlo? *
Vyplněním tohoto dotazníku dáváte svůj souhlas k anonymnímu zpracování vašich odpovědí do celkového STARTUP REPORTU 2019/2020 *
Přejete si zaslat finální podobu STARTUP REPORTU 2019/2020 (duben 2020)? *
Název vaší společnosti? *
Your answer
Jaká je vaše pozice ve společnosti? *
Your answer
Jaké vy osobně vnímáte v současné době obecně SILNÉ stránky českého startupového prostředí? *
Your answer
Jaké vy osobně vnímáte v současné době obecně SLABÉ stránky českého startupového prostředí? *
Your answer
Jaké jsou podle vás největší slabiny současných startupů? Ohodnoťte na škále 1-5 (1= není zde problém, 5= je zde velký problém). *
1
2
3
4
5
Nastavení a spočítání business modelu
Právní záležitosti (autorské právo, smlouvy, dohody atd.)
Daně
Pracovní povolení pro cizince
Administrativa
Patenty a copyright
Lidské zdroje
Konkurence
Finanční zdroje
Inovace produktu/služby
Rozšíření produktu/služby
Logistické záležitosti
Nastavení procesů v naší firmě
Outsourcing
Komunikace se zahraničím
Expanze do zahraničí
Marketing a PR komunikace
Sales
Customer Care
Byrokracie podnikatelského prostředí
Něco dalšího? Prosím uveďte ... *
Your answer
V jaké fázi vývoje startupů nejčastěji spolupracujete? *
Required
Funguje podle vás lokální spolupráce mezi startupy? *
Vysvětlete ... *
Your answer
A co komunikace se zahraničními inkubátory/huby? *
Jak moc jsou podle vás pro společnosti vašeho typu důležité následující charakteristiky startupů z hlediska možné spolupráce / podpory z vaší strany? Ohodnoťte na škále 1-5 (1= nejméně důležité, 5= nejvíce důležité). *
1
2
3
4
5
Kvalita produktu / služby
Společenský přínos produktu/služby
Ekologický přínos produktu/služby
Návratnost investice
Vývojová fáze startupu
Podnikatelský sektor
Připravenost startupu na exit
Složení týmu a jeho zkušenosti
Osobnost zakladatele/ů
Vize a podnikatelský plán
Originalita nápadu
Potenciální zisk
Globální ambice startupu
Škálovatelnost
Inovativnost řešení
Business potenciál pro váš business
Ještě něco jiného? Prosím uveďte ...
Your answer
Popište prosím, vaší současnou formu spolupráce / podpory startupových společností? *
Your answer
Popište případně, jaké jsou plány tuto formu spolupráce / podpory do budoucna změnit / vylepšit? *
Your answer
Bylo by možné vám případně zavolat a během velmi krátkého telefonického rozhovoru vaše odpovědi ještě doplnit? *
Prosím, pomůžete nám s obsahem reportu ještě trochu více a byli byste ochotni se zúčastnit některého z našich START UP REPORT workshopů? Na adrese: Keiretsu, Praha, Malá Štupartská 7/634, 18 - 19:30h. *
Required
V případě, že souhlasíte s tel hovorem na upřesnění vašich odpovědí a/nebo účastí na workshopu, prosíme o uvedení vašeho telefonního čísla...
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of marketingovyvyzkum.com. Report Abuse